Algemene voorwaarden


Bestellen
Zodra u een product bestelt, wordt het product voor u gereserveerd indien het op voorraad is.
Binnen vijf dagen na ontvangst van de betaling stuurt de ontwerper het product naar de klant.
Betalen vooraf op rekeningnummer NL64 RABO 0127544749 t.n.v. E.J.M. Karstens.
Als 10 dagen na de reservering het bedrag nog niet op de rekening staat , vervalt de reservering en wordt het product weer
te koop aangeboden.
Op maat bestelde artikelen worden in  overleg  met de klant gemaakt  en worden niet  retour genomen.

Gratis verzendkosten.
Boven de €.100,-  zijn  de  verzendkosten 
voor consumenten binnen de  Benelux voor rekening van  E.J.M. Karstens.

Geld  terug garantie. 
Wilt  u achteraf het product retour zenden?
Retour zenden is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
U dient binnen 3 dagen na ontvangst  te  laten weten welk produkt u wilt retourneren.
Het product dient binnen 8 dagen na verzenddatum weer in het bezit van de ontwerper van het product te zijn
(het retouradres staat op de verpakking).
De  totale verpakkings-en verzendkosten zijn bij  retour zenden voor de rekening van de klant.
Alleen producten die in perfecte staat terugkomen worden geaccepteerd.

BesoLuna is niet aansprakelijk voor schade, zoekraken  of anderzijds, ontstaan door vervoer  en/of verzending van de  artikelen.
BesoLuna  heeft het recht de voorwaarden  naar eigen  goeddunken te wijzigen.


E.J.M.  Karstens.
Bank:
NL64 RABO 0127544749 , Amersfoort
BIC: RABONL2U