Punto Zero

Beweging als uitgangspunt

Punto Zero is het gegeven van een kosmische beweging.
Een natuurkundige kracht. Zoals eb en vloed door de maan in beweging worden gezet.
Het is het magnetisch centrum dat ik ontleende aan de Argentijnse tango:
aantrekking en beweging rond een punt in de ruimte.

Naar PuntoZero performance verdwex

Elisabeth Karstens.© 2005

terugwex verdwex