CVverdwex

In de Beweging Transformeert de Vorm

De energische waarde is een belangrijk gegeven in het kunstwerk. Het vloeit als een logisch gevolg voort uit de beweging en haar intensieEnergies apears in a painting like an dynamic item. It follows motion.E. Karstens. ©