CVverdwex





In de Beweging Transformeert de Vorm

De energische waarde is een belangrijk gegeven in het kunstwerk. Het vloeit als een logisch gevolg voort uit de beweging en haar intensie



Energies apears in a painting like an dynamic item. It follows motion.



E. Karstens. ©